Map Collector - Hjälp

Tillbaka till huvudhjälpsidan

Stödda webbläsare

Map Collector stöder den senaste versionen av följande webbläsare. Alla webbläsare nedan är versionerna för datorer om inget annat anges.

Komplett stöd

Dessa webbläsare stöder alla Map Collector-funktioner.

Partiellt stöd

Dessa webbläsare stöder alla Map Collector-funktioner utom spel för två spelare.

Map Collector kan fungera på andra webbläsare också, men har bara testats på webbläsarna ovan.

Free Web Hosting