Map Collector - Hjälp

Tillbaka till huvudhjälpsidan

Starta ett nytt spel

När du först öppnar startsidan eller trycker på knappen Nytt Spel i verkgygsfältet kommer du att se ett Nytt Spel-fönster där du kan välja vilken plats du vill spela i:

Nytt Spel-fönster

Detta fönster innehåller 3 delar:

  1. En lista av alla tillgängliga platser
  2. Detaljer om den markerade platsen
  3. En meny för att välja om du vill spela med tid eller pengar och om du vill spela själv eller med någon annan

För att stara ett nytt spel kan du klicka på en plats i (1).

Platser med ett lås på är endast tillgängliga för premuimanvändare.

Om du har ett premiumkonto och är inloggad kommer du att se en "Öppna ett sparat spel"-flik bredvid Nytt Spel-fliken (4). Om du trycker på den kommer du att se en lista av dina sparade spel. För att öppna ett sparat spel måste du dubbelklicka på det.

Delen med detaljer om den markerade platsen (2) innehåller följande detaljer:

Free Web Hosting