Map Collector - Hjälp

Tillbaka till huvudhjälpsidan

Varför heter det "Map Collector"?

"Maps" i Map Collector är tidtabeller av olika kollektivtrafiklinjer. Så varför heter det "Map Collector" och inte "Timetable Collector", om "map" på engelska betyder "karta" och "timetable" betyder "tidtabell"?

Jag fick idén att göra Map Collector därför att jag samlar tidtabeller i verkligheten också. Till exempel så är det här min samling "maps" från Denver:

I verkligheten kallar jag dem också "maps" (eller "kartor" på svenska). Anledningen är at jag har fem olika samlingar "maps" (som om jag samlar maps på fem olika Map Collector-platser). Fyra av dessa samlingar är tidtabeller som i Map Collector, men den femte är en samling av kartor av Paris och dess förorter, som den här:

Som ni ser är det här en karta, inte en tidtabell, så det är naturligt att kalla den för en "karta" (eller en "map" på engelska). Dessa kartor är de första "maps" som jag samlade på, och när jag började samla tidtabeller också kallade jag dem också för "maps". De "maps" som du kan samla i Map Collector är tidtabellerna, inte kartorna, men i verkligheten kallar jag dem "maps" på engelska, så det gör jag i Map Collector också.

Till slut är det här en bild på hela min samling av 851 kartor och tidtabeller:

Från överst till vänster till nederst till höger: bussar i Parisregionen, tåg och bussar i Skåne (bara tågen finns i Map Collector), tåg i Parisregionen (samma som i Map Collector), tåg och bussar i Denver (bara tågen finns i Map Collector), kartor av Paris och dess närliggande förorter.

Free Web Hosting